FİRMAMIZ

RADELSAN MEKANİK.yıllardır sektöründe sahip olduğu başarıya tüm personelinin gücü ve desteği ile ulaştığına, en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanır. Çalışanlarımız için şeffaf ve eşit bir yönetim politikası izleyerek, şirketimize olan bağlılıklarını ön planda tutarak uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek sektördeki başarımızın büyük bir bölümünü oluşturur. 
- Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamayı 
- Fırsat eşitliği sağlamayı ve korumayı 
- Her düzeyde ve aşamada olan çalışanımızın gelişimini ön planda tutup, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatları yaratmayı 
- Bu sebeple, insan kaynakları sistem ve uygulamalarımızla ilgili her türlü çalışma, davranış ve ilişkilerimizde şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmayı 
- Tüm çalışanlarımızda güvene dayalı güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı 
- İş güvenliğini sağlamak için, araç ve gereçleri ile çalışanların kontrol & denetimini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı 
- İş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi 
- Topluma, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çevreye karşı sorumlu davranıp etik değerlere önem vermeyi 
- İnsan kaynakları politikası olarak benimser ve uygular